W intencji sprawujących władzę w Ojczyźnie

W niedzielę 25 listopada, w Święto Chrystusa Króla, z inicjatywy naszej parafianki Elżbiety Janczak – zelatorki Róż Różańcowych parafii św. Bartłomieja w Koninie - modlono się o światło Ducha Świętego dla wszystkich sprawujących władzę, aby prawa stanowione przez rządzących w naszej Ojczyźnie były podporządkowane Dekalogowi. Błagano Chrystusa Króla o przemianę serc Polaków, aby w Ojczyźnie nie zabijano nienarodzonych dzieci.

              O godzinie 15-stej wierni parafianie zebrali się przy kościele pod Krzyżem Misyjnym, gdzie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po błogosławieństwie ks. prałata Tomasza Michalskiego podzieleni na grupy odmawiali Różaniec, idąc ulicami miasta. Każda grupa szła inną trasą i odmawiała jedną część Różańca. Kto jaką drogą ma iść i jaką część będzie odmawiać, ustaliła wcześniej p.Ela. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób ufnych w Boże Miłosierdzie.

                                                                                                      

Menu