Biblioteka parafialna

 

Regulamin Biblioteki Parafialnej

 1. Biblioteka Parafialna działa przy Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie.
 2. Jej głównym celem jest propagowanie literatury chrześcijańskiej.
 3. Z Biblioteki Parafialnej może korzystać każdy, kto założy Kartę Czytelnika.
 4. W celu rejestracji należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi dokument z fotografią i adresem zamieszkania.
 5. O każdej zmianie danych osobowych i adresu użytkownik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika, zgodnie z przepisami ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem Biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 8. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki lub czasopisma na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach opiekun Biblioteki może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 11. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki lub czasopisma.
 12. W przypadku zniszczenia, zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną po uzgodnieniu z opiekunem Biblioteki.
 13. Zbiory szczególne, a więc księgozbiór podręczny (wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe itp.), zbiory specjalne oraz wydania albumowe udostępniane są prezencyjnie (na miejscu) w godzinach otwarcia Biblioteki.
 14. Informacje o zbiorach można uzyskać poprzez katalog udostępniony w formie papierowej na miejscu oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Parafii.
 15. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.
 16. Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 17. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

a. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. Św. Bartłomieja .

b. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu oraz korzystania z usług biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c if RODO.

c. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług, zabezpieczenia roszczeń.

d. Czytelnicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki.

Księgozbiór - spis

Poprzedni

Menu