Nabożeństwa różańcowe

     Październik to czas szczególnej modlitwy różańcowej. W naszym kościele zbieraliśmy się w tym celu codziennie o godz. 17:30, ale tegoroczne nabożeństwa przybrały inną nieco formę. 
Jak powiedział Ks. Proboszcz: "tak, jak w maju mieszkańcy naszej parafii spotykali się we wspólnocie sąsiedzkiej na modlitwie przy kapliczkach, tak dobrze byłoby, byśmy w październiku spotkali się na modlitwie różańcowej w świątyni i dlatego ..." w kolejne dni zapraszał on mieszkańców poszczególnych ulic. Ponadto różaniec prowadziły formacje działające w parafii. 

        Na początku października po jednym z pierwszych nabożeństw (pon. 8.10) zostały rozdane różańce dzieciom pierwszokomunijnym. Ksiądz wręczał je rodzicom, a ci z kolei przekazywali je swoim dzieciom. 

        "Kto śpiewa, dwa razy się modli" - powiedział św. Augustyn. Te słowa wzięła sobie do serca nasza schola i przepięknie wyśpiewała cały różaniec. 

Menu