Nowa świątynia w naszym Dekanacie

          23 kwietnia br. został poświęcony kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Koninie. Konsekracji dokonał Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski.

          Parafia nasza partycypowała w trudach budowy. Działka pod budowę nowej świątyni została zakupiona przez parafię św. Bartłomieja przy udziale Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Ponadto w latach 2009-2020 ks. Prał. Tomasz Michalski systematycznie przekazywał tacę z każdej piątej niedzieli miesiąca, co w sumie wyniosło ok. 200 tys. zł. Również z inicjatywy naszego Ks. Proboszcza podarowano nowej parafii pozłacany kielich liturgiczny.

          Jesteśmy dumni, że dzięki m.in. naszym ofiarom powstała kolejna świątynia w Koninie.

Menu