Triduum Paschalne 2022

Wielka Sobota

 

          Ten święty dzień również rozpoczęliśmy modlitwą Liturgii Godzin  o godz. 8:00

          Od 9:00 do 15:00 co pół godziny miało miejsce święcenie pokarmów.

         Przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego zawsze o godz. 17:45 odprawiamy nowennę. Dziś nowenna miała miejsce przed Grobem Chrystusa o godz. 15:00

          O godz. 20:00 sprawowana była Wigilia Paschalna. Rozpoczęła się przy rozpalonym, przed świątynią ognisku, by poświęcić ogień, od którego celebrans – ks. Bartłomiej Pyka, zapalił świecę wielkanocną: Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie wyżłobiono w nim krzyż litery A i Ω (alfa i omega) oznaczającego początek i koniec, który jest w Chrystusie. Dalej Kapłan wykreślił datę bieżącego roku.

Z zapalonym Paschałem okrążyliśmy w procesji świątynię, po czym weszliśmy do kościoła.

Na każde wezwanie księdza „Światło Chrystusa” odpalaliśmy nasze świece, by na koniec stojąc wysłuchać radosnego śpiewu Orędzia Wielkanocnego.

          Rozpoczęła się Liturgia Słowa, w której uczestniczyli przedstawiciele grup modlitewnych.

          Po czytaniach ze Starego Testamentu po raz pierwszy od Wielkiego Czwartku zagrały organy i zaśpiewaliśmy radosne „Chwała na Wysokości Bogu” podczas którego biły dzwony. Zwiastowały one radość Zmartwychwstania. Ministranci uruchomili dzwonki, na ołtarzu zapalono świece i otworzono skrzydła ołtarza. Na krzyż została nałożona czerwona stuła, która oznacza, że przez swoje męczeństwo Jezus Chrystus jest jedynym i wiecznym Kapłanem Nowego Przymierza i przez Niego i w Nim mamy otwarty przystęp do Boga.

Epistołę odczytała Renata Darabasz, a po zaintonowaniu przez celebransa Alleluja, psalm zaśpiewała Natalia Hypka.

          Po niezwykle ciekawej homilii, którą wygłosił ks. Bartłomiej Pyka uwaga zgromadzenia przeniosła się na źródło chrzcielne. Stojąc wzywaliśmy orędownictwa naszych świętych Sióstr i Braci słowami Litanii do Wszystkich Świętych.

Następnie kapłan uroczystą modlitwą dokonał błogosławieństwa wody chrzcielnej, a ministranci przeszli między wiernymi, podając im ogień od Paschału. Odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

          Dalej trwała Liturgia Eucharystyczna, a po komunii św. Ks. Proboszcz odczytał życzenia od Biskupa Włocławskiego, dołączył własne oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznego Triduum.

Szczególne podziękowania skierowane były do księży wikariuszy: ks. Arturowi Biernatowi, sprawującego Liturgię Męki Pańskiej, ks. Bartłomiejowi Pyce, a także pomysłodawcy i wykonawcy ciemnicy i Grobu Pańskiego. Ks. prałat podziękował również panu organiście, panom kościelnym, lektorom, wykonawcom psalmów oraz ministrantom.

          Komentarze podczas Triduum wykonywała Teresa Kołodziejczak.

Menu