TRIDUUM PASCHALNE 2022

Wielki Piątek

          I dziś i jutro Kościół nie sprawuje Eucharystii. Ofiarę składa za nas na ołtarzu Krzyża sam Jezus Chrystus.

          O godz. 8:00 uczestniczyliśmy w porannej modlitwie tzw. Ciemnej Jutrzni.

          O 15:00 z kolei odbyła się ostatnia Droga Krzyżowa.

          Punktualnie o godz. 18-tej rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej, którą sprawował ks. Artur Biernat. Procesja wejścia dokonała się w milczeniu. Po oddaniu czci ołtarzowi celebrans padł na twarz przed ołtarzem, a obecni w świątyni wierni uklękli, trwając w modlitewnym skupieniu.

          Po Liturgii Słowa i homilii rozpoczęła się najważniejsza część – adoracja Krzyża.

          Kiedy wniesiono Krzyż celebrans trzykrotnie śpiewał antyfony: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wierni odpowiadali „Pójdźmy z pokłonem”. Po każdej odpowiedzi klękaliśmy, w milczeniu oddając cześć Ukrzyżowanemu. Na początku adoracji kapłani poprzez ucałowanie oddali cześć Krzyżowi, po czym Krzyż przeszedł w procesji między wiernymi, śpiewano Improperia – skargi Jezusa, który, wisząc na krzyżu ubolewa nad odrzuceniem przez naród wybrany. Przerywane one były śpiewem Trishagionu – Święty Boże, podczas którego przyklękaliśmy.

          Ostatnia część Liturgii to procesja do Grobu Pańskiego. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do grobu, a my, wierni, rozważaliśmy tajemnicę śmierci naszego Zbawiciela.

          Trwając w modlitewnej zadumie uświadamiamy sobie prawdę, która mobilizuje nas do wysiłku pogrzebania naszych grzechów po to, abyśmy mogli powstać do nowego życia przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

Menu