Oględziny prac przy polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego

W związku z telefonicznym zgłoszeniem ks. proboszcza Tomasza Michalskiego w dniu 21. października (czwartek) odbyły się oględziny prac konserwatorsko - restauratorskich przy polichromii kaplicy Przemienienia Pańskiego w naszym kościele. Przedmiotowe prace realizowane są na podstawie pozwolenia organu ochrony zabytków.

Komisja w składzie:

    - Grzegorz Budnik - kierownik delegatury WU Ochrony Zabytków,

    - Piotr Pawlak - pracownik WUOZ, 

    - Monika i Marek Wiącek - wykonawcy

stwierdziła:

  - wykonano prace restauratorskie na sklepieniach w całości,

  - prace konserwatorskie na ścianach wykonane są właściwie, zgodnie ze stanowiskiem konserwatora,

  - z uwagi na duży stan zachowania na sklepieniach prace ograniczone zostały do niezbędnego minimum,

  - na ścianie północnej wykonano prace z wyłączeniem narożnika północno-wschodniego,

  - dalszy tok prac należy kontynuować na tarczowej ścianie południowej w całości.

Podczas oględzin obecni byli" ks. Tomasz Michalski - proboszcz parafii i Teresa Kołodziejczak - przedstawiciel rady parafialnej.

Prace trwają zgodnie z zaleceniami.

Menu