Ogłoszenie kancelarii cmentarza

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Bartłomieja w Koninie informuję, że w dniu 30 września 2016 roku zakończono inwentaryzacje grobów na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Kolskiej w Koninie. Ogłoszenia – 3 krotne w tej sprawie były zamieszczane na tablicach ogłoszeń na cmentarzu (przy każdym ujęciu wody), we wszystkich parafiach na terenie miasta Konina oraz w „Przeglądzie Konińskim” w latach 2010 – 2016.
Groby nie objęte ewidencją cmentarza (nie posiadające potwierdzenia pisemnego wydanego po 5 lipca 2009 roku) i jednocześnie nie mające ustalonego dysponenta będą udostępniane do pochowania osobom zainteresowanym tymi miejscami. Zarządca cmentarza w pierwszej kolejności przystąpi do usunięcia nagrobków z tych grobów.
W stosunku do grobowców, które nie mają ustalonych dysponentów i stanowią zagrożenie pod względem technicznym i sanitarnym będą podejmowane działania u właściwych władz o ich likwidacje.
W związku z licznymi skargami podjęte zostaną działania dla likwidacji wejść na cmentarz w miejscach samowolnie ustalonych.
Przypominamy wszystkim dysponentom grobów o obowiązku opłacania kosztów dostarczania wody na cmentarz oraz kosztów segregacji i wywozu odpadów z cmentarza. Opłatę z tego tytułu wprowadzono od 1 stycznia 2011 r. Kancelaria Cmentarna Parafii zlokalizowana jest obecnie w budynku przy ulicy Kolskiej 67 w Koninie. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od 10 do 12.
Informację powyższą zamieszczono na 10 tablicach znajdujących się na cmentarzu, na tablicy ogłoszeń przy kościele Św. Bartłomieja, na tablicy ogłoszeń przy Kancelarii Parafialnej w Koninie ul. Wodna, w „Przeglądzie Konińskim” nr 17 z dnia 25.04.2017 roku i na stronie internetowej Parafii www.bartlomiej.konin.pl

Menu