24 stycznia Niedziela Słowa Bożego

W niedzielę 24 stycznia, po raz drugi obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez papieża Franciszka. Ma ona służyć temu, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Tego dnia w kościołach w widocznym miejscu wyeksponowana jest księga Pisma Świętego a wierni są zachęcani do codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego.

Ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego papież ogłosił w Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis” wydanym 30 września 2019 r. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie w dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.

Papież Franciszek pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz głoszeniu Słowa Bożego. W specjalnej nocie wydanej pod koniec 2020 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czytamy, że „poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię”.

Nota kongregacji o Niedzieli Słowa Bożego

Słowo Boże, słuchane i celebrowane, zwłaszcza w Eucharystii, karmi i umacnia wewnętrznie chrześcijan oraz czyni ich zdolnymi do prawdziwego świadectwa ewangelicznego w życiu codziennym

– czytamy w papieskim dokumencie.

Co roku, w III niedzielę zwykłą roku liturgicznego Kościół na całym świecie obchodzi ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego. W niedzielę 24 stycznia 2021 r. – już po raz drugi.

Ojciec Święty  podkreśla, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się jednym ludem.

Franciszek wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie.

Z okazji Niedzieli Słowa Bożego Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało specjalne materiały do celebracji, modlitwy i katechezy. Materiały dostępne są na stronie biblista.pl.

Dzieło Biblijne w Polsce już od kilkunastu lat przygotowuje również Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

W tym roku XIII Tydzień Biblijny będziemy przeżywać w dniach od 18 do 24 kwietnia, natomiast V Narodowe Czytanie Pisma Świętego – 18 kwietnia 2021 roku.

Menu