Życzenia Biskupa Włocławskiego na Boże Narodzenie 2020 r.

Biskup Włocławski

Ul. Gdańska 2/4 87-800 Włocławek

Tel.: +48/ 518 014 500

Fax: +48/ 54 231 28 31

                                                                                                                                                                                                       L.dz. 1227/2020 

 

Życzenia Biskupa Włocławskiego na Boże Narodzenie 2020 r.

Bracia i Siostry, Chrześcijanie Diecezji Włocławskiej!

 

     1.  Listem, który kieruję do Was, chcę złożyć życzenia błogosławionych świąt Narodzenia Pana i szczęśliwego Nowego Roku, wolnego  od  udręk,  niepokojów i lęków, które towarzyszą nam od wiosny! Nie jesteśmy w najlepszych nastrojach: niewidzialny wróg niszczy optymizm i pogodę ducha. Odseparowani zostaliśmy od Pana Boga przez utrudnienia związane  z uczestnictwem  we Mszy  świętej; oddalamy się od siebie pełni obaw o własne i cudze bezpieczeństwo.

          Dokonuje się w wielu sercach coś bardzo niedobrego: próbujemy żyć bez obecnego w sakramentach Chrystusa, niekiedy zresztą kierując się zwykłym zaniedbaniem,   a   nawet   lenistwem.   Szkoda   tracić   szansę:   bez    tego   spotkania w sakramentalnych znakach nie zbudujemy przyjaźni między sobą i Bogiem!

      2. To nie jedyne źródło niepokoju: przez Polskę przetacza się tak silna niechęć do religii Chrystusa, ze wielu z nas czuje sit tym mocno zaskoczona i przytłoczona: Kościół oskarżany, duchowni znieważani, świątynie profanowane, a św. Jan Paweł II pozbawiony czci i autorytetu. Trzeba to jasno powiedzieć: takiego morza chamstwa ujawnianego publicznie, o takim natężeniu nie doświadczyliśmy w dotychczasowej historii!

          Musimy sobie równocześnie przypomnieć, ze atakami Kościół był dotykany od zawsze i wiele razy w historii było gorzej. Kościół,  rzeczywistość  bosko-ludzka, właśnie za ten ludzki wymiar umie przepraszać. Byłoby jednak dobrze, by własne grzechy uświadomili sobie również jego wrogowie.

           Niektórzy z nas, chrześcijan, zapominają, że w rodzinę  Kościoła  wchodzimy nie dla papieża, biskupa, księdza czy np. naszych rodziców, lecz wyłącznie dla samego Chrystusa; nasz zapal, gorliwość, przejecie się Jego nauką dowodzą, czym jest dla nas Kościół. A konsekwentne życie Ewangelią - to nasza jedyna szansa przekonującej obrony Kościoła!

      3. Na tle tych kilku myś1i formułuję tegoroczne życzenia: pamiątka Narodzenia Chrystusa niech napełni nas nadzieją, bez której nie mog1ibyśmy żyć. Nowonarodzony przynosi ją w betlejemskim żłóbku. Zatrzymajmy się z wiarą przed szopką i zaczerpnijmy z niej nadziei!

           Życzę refleksji nad tajemnicą Kościoła. Gorszmy się nie tylko złem innych, lecz przede wszystkim naszym własnym. Kościół jest doskonały świętością Głowy, czyli Chrystusa,   ale   gromadzi    tu,   na    ziemi,    właśnie    nas:   słabych,    grzesznych i przeciętnych; dziękujmy Chrystusowi, bo to stanowi szansę dla nas.

           Włączenie w Kościół podnosi nas na duchu, przynosi przebaczenie, stanowi źródło optymizmu i otwiera nas na przestrzeń, perspektywę Bożego świata.

            Dlatego w roku, w którym Kościół wiele cierpi, życzę, by Narodzenie Jego Głowy i Fundamentu przyniosły nam pokój i siłę; przecież to „Bóg się rodzi”, a „moc [zła] truchleje”! Uczcijmy naszego Pana przenosząc Go z betlejemskiego żłóbka do własnego serca! Podzielmy się z naszymi Braćmi pewności, ze Bóg jest z nami! Uczmy się takiej postawy od Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji z niecierp1iwością oczekujmy. Uczmy się od św. Józefa, Patrona Diecezji Włocławskiej, w którego sylwetkę każe nam się wpatrywać  papież  Franciszek. Razem z Nim przeżyjmy Boże Narodzenie i wejdźmy w nowy 2021 rok!

 

 

 

                                                                                                                                                                            +Wiesław Mering

 

                                                                                                                                                                             Biskup Włocławski

Menu