Matka Boża z Guadalupe Patronką i Obrończynią każdego życia

3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce, w tym również w Sanktuarium Świętości Życia w parafii pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Ekscelencje, Czcigodni Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce!

 

Drugiego listopada został podjęty, w sposób zorganizowany przez wielu Polaków

czterdziestodniowy post, który będzie trwał do 11 grudnia - wigilii Święta Matki Bożej

z Guadalupe, przypadającego 12 grudnia.

 

Matka Boża z Guadalupe jest nazwana Matką Bożą Patronką i Obrończynią życia

poczętego. W naszej Ojczyźnie ciągle trwa walka o pełną ochronę życia. Orzeczenie

Trybunału Konstytucyjnego do tej pory nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw,

pomimo wystosowanych apeli przez Pasterzy Kościoła w Polsce, wielu Polaków oraz ruchów i różnych grup społecznych.

 

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Niepokoją nas też sygnały, że jest próba zamachu na wolne niedziele.

Doświadczamy coraz większych ataków na największe dla nas katolików świętości i ich profanowania.

Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej, tak, jak obecnie, nie była zagrożona wolność

Kościoła w Polsce.

 

My ludzie świeccy pragniemy stanąć w obronie wolności Kościoła w Polsce i wolności

naszej Ojczyzny, w obronie godności każdego Pasterza i Kapłana, w obronie wielkiej dla

nas Polaków świętości, jaką jest Osoba Św. Jana Pawła II.

 

Nie chcemy kościołów z limitami liczby osób, mogących uczestniczyć w Najświętszej

Eucharystii. W czasie epidemii tym bardziej pragniemy, aby w kościołach mógł gromadzić

się Lud Boży i zanosić do Pana Boga modlitwy jako zadośćuczynienie za nasze grzechy oraz

błagalne prośby o zmiłowanie się nad nami.

 

Nie chcemy czekać, aż zło nabierze siły i dokona takiego spustoszenia, jak np. we Francji,

Hiszpanii, czy Irlandii. Chcemy wykorzystać dziejową szansę, aby, tu i teraz zatrzymać

niepokonaną z pozoru nawałnicę zła.

 

Chcemy postawić na Jezusa Chrystusa, bo to On jest prawdziwym źródłem naszego życia.

Chcemy całkowicie Jemu zaufać i iść w tej walce ze złem z Nim, kroczącym na przedzie. Wierzymy, że ochraniać nas będzie nasza Królowa, Matka Najświętsza. To Ona będzie w tej walce ostateczną Zwyciężczynią, jak sama Matka Najświętsza powiedziała w Fatimie, jak mówili o tym: Sł. B. ks. Kard. August Hlond i Prymas Tysiąclecia Sł. B. Ks.

Kard. Stefan Wyszyński.

 

Jest naszym pragnieniem, by po zakończeniu postu, w Święto Matki Bożej z Guadalupe,

12 grudnia - w sobotę, wyjść na ulice z różańcami w ręku w procesjach różańcowych,

którym zawdzięczamy tak wiele cudów dokonanych przez Maryję w świecie i w naszej

Ojczyźnie.

 

 

Czcigodni Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce!

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o Pasterskie Błogosławieństwo na nasze inicjatywy, jak

również w miarę, na ile pozwolą pasterskie obowiązki, być z nami i wspólnie zanosić

modlitwy do Pana Boga, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.

 

Gdy w ostatnich tygodniach były zagrożone nasze świątynie, spontanicznie organizowaliśmy

straże, które czuwały i broniły kościoły przed profanacjami. Nadal, o ile będą zagrożenia,

będziemy gotowi je bronić. A teraz prosimy o bycie z nami w czasie modlitwy z różańcem

w ręku na ulicach naszych miast.

 

Mając świadomość coraz bardziej bolesnych skutków naszych grzechów: większej nienawiści

do Chrystusa i Jego Matki, do Kościoła w Polsce, do nas Chrześcijan, a także do dzieci

poczętych i nienarodzonych, wykorzystajmy ten czas, który daje nam Pan, by naprawić zło

i powrócić na Jego ścieżki przez modlitwę i pokutę, „ … aby srogi sędzia widząc, że sami się

za nasze grzechy karzemy, odstąpił od potępiającego wyroku, który nad nami wisi” (Papież

Grzegorz Wielki, Akt wzywający Rzymian do pokuty i modlitwy w czasie zarazy dżumy).

. Jako ludzie świeccy pragniemy, by 12 grudnia uczynić dniem pokuty i modlitwy,

jako zadośćuczynienie Panu Bogu za wszystkie zabite w łonach matek dzieci na polskiej

ziemi, za nieposzanowanie niedzieli, za grzechy przeciwko czystości, za grzechy

pijaństwa i inne zniewolenia, za brak miłości w rodzinach i w narodzie, za wszystkie

świętokradzkie Komunie Święte.

. Zwracamy się z prośbą do Was, Drodzy Pasterze, by w parafiach i wspólnotach

zakonnych, gdzie nie byłyby możliwe procesje różańcowe, w kościele lub w kaplicy od

godziny 15.00 – Godziny Bożego Miłosierdzia do Apelu Maryjnego o godz. 21.00

zorganizować przebłagalne modlitwy przed Panem Jezusem wystawionym

w Najświętszym Sakramencie.

Zjednoczmy się w całej Polsce na wspólnym wynagradzaniu za nasze grzechy i w wielkim

błaganiu Pana o łaskę przemiany serc wszystkich Polaków.

W Godzinie Apelu Maryjnego prosimy, niech we wszystkich kościołach zabiją

dzwony – jako znak wezwania Polaków do pokuty i ukorzenia się przed Panem Bogiem.

W oknach naszych domów niech zapłoną świece obok wizerunku Matki Bożej.

 

My Polacy musimy mieć świadomość, że jest to „Godzina”, dana naszej Ojczyźnie, być może

jako ostatnia szansa. Nie wolno nam jej zmarnować. Spoczywa na nas wielka

odpowiedzialność przed Panem Bogiem.

 

Jeżeli Papież Grzegorz Wielki przez wezwanie do pokuty i nawrócenia w procesjach

różańcowych wraz z mieszkańcami Rzymu, uprosił zatrzymanie zarazy; jeżeli w XVII wieku

Warszawa została ochroniona przez pokutę i procesję różańcową, to czyż Pan Bóg nie

przyjdzie nam z pomocą teraz, gdy jednym głosem będziemy na polskiej ziemi wołać o Jego

litość i przebaczenie?

 

Nie będziemy długo czekać na Jego interwencję. Sam przyjdzie nam z pomocą wobec

wielorakich zagrożeń, również w sytuacji zakaźnych chorób i zarazy. Jako Polska

możemy być wielkim świadectwem dla Europy, gdzie pozamykano kościoły, nie pozwala się

na odprawianie Mszy Świętej i pozostałych Sakramentów świętych. Ukażemy światu, że jest

Bóg i On jest Panem narodów i wszystkich ludzkich losów.

 

Naszą gorącą i pokorną prośbę o Pasterskie Błogosławieństwo, o łączenie się z nami

w modlitwach 12 grudnia, o pomoc w rozesłaniu do wszystkich parafii i wspólnot

zakonnych w diecezji, kierujemy do Was, Drodzy Pasterze Kościoła Katolickiego

w Polsce.

 

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy:

1. Jacek Kotula – Stop Aborcji

2.Maria Bienkiewicz – Fundacja Nazaret

3.Mariusz Dzierżawski, Kinga Małecka–Prybyło, Oleg Prybyło – Fundacja Pro – prawo do życia

4.Marcin Dybowski – Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

5. Teresa Bazylko – Legion Maryi

6.Urszula Strynowicz – Wspólnota Nieustającego Różańca Świętego im. Świętego Jana Pawła II

7. Jacek Chrząszcz – „Ukryci w Maryi”, świecka grupa modlitewna

 

 

Akt Papieża Grzegorza Wielkiego

wzywający wszystkich mieszkańców Rzymu

do pokuty i zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy

„Kary Boże, umiłowani bracia, których powinniśmy się byli obawiać, jeszcze zanim nas

dosięgły, muszą tym większym napawać nas strachem, że nas obecnie nękają i że ich na

sobie doświadczamy. Cierpienie to ma nam ukazać drogę ku nawróceniu, a kara, którą

musimy znosić, ma zmiękczyć zatwardziałość naszego serca. Zapowiedział to już

wcześniej prorok: Mamy miecz na gardle. Oto bowiem cały lud został dotknięty mieczem

gniewu z niebios, a niespodziana śmierć jednego po drugim zabiera. I nie poprzedza

śmierci choroba, lecz, jak widzicie, śmierć wyprzedza dłużej trwającą chorobę. W kogo

zaraza ugodzi, tego śmierć zabiera, zanim zwróci się, by żal i pokutę czynić. Rozważcie

przeto, jako stanie przed obliczem srogiego sędziego ten, któremu nawet czasu nie staje,

by opłakiwać to, co uczynił. Śmierć wśród mieszkańców nie wybiera, lecz wszyscy

pospołu giną, pustoszeją domy, rodzice patrzą na pogrzeb swoich dzieci, a dzieci

wyprzedzają ich na drodze ku śmierci. Przeto niech każdy z nas ucieka się do żalu

i pokuty, gdy czas jeszcze na płacz przed ciosem. Przywołajmy przed oczy naszej duszy

to, w czym błądząc zgrzeszyliśmy, a płacząc ukarzmy siebie za to, cośmy niegodziwego

uczynili. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze i jak napomina prorok: Wraz

z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach. Wznieść zaś serca i dłonie do Boga,

znaczy wzmóc gorliwość naszej modlitwy przez zasługi dobrych uczynków. Zaprawdę

da nam wszakże w naszej trwodze, da nam ufność ten, który przez proroka woła: Nie

pragnę ja śmieci występnego, ale jedynie tego, aby się nawrócił i żył. Niech zaś nikt nie

rozpacza ze względu na ogrom swoich nieprawości, gdyż zastarzałe grzechy Niniwitów

zmazała trzydniowa pokuta, a nawrócony łotr jeszcze w godzinie śmierci uzyskał

nagrodę życia wiecznego. Nawróćmy przeto serca nasze i wyobraźmy sobie, że już

otrzymaliśmy to, o co prosimy. Szybko przychyli się sędzia do prośby, jeżeli proszący

odwróci się od swej nieprawości. Gdy przeto zagraża miecz tak ciężkiej kary, nie

ustawajmy w płaczu do Boga. Otóż ta ustawiczna prośba, która ludziom zwykle się nie

podoba, podoba się prawdziwemu sędziemu, ponieważ dobrotliwy i miłosierny Bóg chce,

abyśmy łaski żądali od Niego przez modlitwę. On, który nie chce karać nas tak, jak na to

zasługujemy, przeto mówi On przez psalmistę: Wtedy wzywaj mnie w dniu utrapienia: Ja

cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz. Jest on więc sam świadkiem, że pragnie być miłosierny

dla tych, którzy go wzywają i sam napomina, aby go wzywano. Dlatego, bracia najmilsi,

ze skruszonym sercem i zmieniwszy nasze postępowanie, w duchu do płaczu skorym

chciejmy się zebrać, w czwartym dniu tygodnia o brzasku, na siedmiokrotną procesję

według podanego niżej porządku, aby srogi sędzia widząc, że sami się za nasze grzechy

karzemy, odstąpił od potępiającego wyroku, który nad nami wisi”.

Modlitwa Do Matki Bożej z Guadalupe

w intencji nienarodzonych dzieci i ofiar aborcji

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,

Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym.

Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa,

podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko.

Podobnie czynił Herod szukający, aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela

Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.

Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci ,

przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie

za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu;

Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo

i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.

O, Wybawienie Chrześcijan, błagamy Ciebie

o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach.

Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji.

Nakłoń serca, aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca

za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci,

aby mogły żyć tu na ziemi i dzięki Przenajdroższej Krwi przelanej przez Twego Syna,

mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie.

Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca

za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji,

aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,

jako za ich Panem i Zbawicielem.

Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom

w tej teraźniejszej ciemności.

Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci,

które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane.

Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich

oraz żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości.

Niech ona położy kres złu.

Niech przemieni sumienia.

Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei.

Niech Chrystus Król króluje nad nami, naszymi rodzinami,

miastami, narodami i całą ludzkością.

O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby

i przyjmij ten płacz naszych serc!

O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, módl się za nami!

 

Bardzo prosimy, by ta modlitwa została wysłana do wszystkich parafii.

Menu