Różaniec Do Granic Nieba

UDZIAŁ W WYDARZENIU:

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości

Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można dołączyć dowolnego

dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez

całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na

cmentarzu, w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu,

pod przydrożnym krzyżem.

Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego

z rytmem duchowym dnia.

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium Matki Bożej

w Częstochowie)

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym

do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca,

na przykład – stolik, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte

na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka. W czasie modlitwy przyjmij

wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem. Nie przeżywaj

modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie

wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje,

my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.

Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich,

kapłanów, biskupów i papieża.

II. PRZEBIEG MODLITWY: [starajmy się zachować kolejność]

1.modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego

stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję

Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie

członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego

błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafmy przyjąć, a niekiedy

nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego

bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem

się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez

moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości

Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu.

Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób

przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu

nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej

najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie

pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone

życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten

świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa

mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i

udziel daru jedności.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

2. modlitwa osobista/rodzinna:

MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te

o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was

i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie. Prosimy, jeśli już

oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć

nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za

Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

3. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty , *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiar ą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

4.Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli

wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia

można odmówić wszystkie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.

Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa

została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co możliwie

najlepsze swoim dzieciom.

Odwagi!

W górę serca!

Menu