Bierzmowanie 2020

We wtorek, 26 maja, w nietypowych warunkach młodzież naszej parafii przyjęła z rąk JE Bpa Wiesława A. Meringa sakrament bierzmowania.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 17, a przygotowani przez ks. Szymona Wiwatowskiego młodzi ludzie rozmieszczeni byli w świątyni zgodnie z zaleceniami wydanymi na czas epidemii przez Ministra Zdrowia. Do sakramentu przystąpiły 33 osoby. Świadkami wszystkich bierzmowanych ze względu na ograniczenia ilościowe dopuszczalnej liczby wiernych w kościele byli pp. Agnieszka i Paweł Sarnowscy.

Menu