Pierwsza Komunia Święta 17 maja 2015r.

fot. Teresa K.

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego – 17 maja – 58 dzieci naszej parafii przystąpiło do I Komunii Świętej. Przygotowywał je do tego sakramentu ks. Marcin Zaworski.
Zebrane i ustawione przed kościołem dzieci zostały pobłogosławione przez ks. Proboszcza oraz rodziców, po czym weszły procesyjnie do świątyni i zajęły wyznaczone dla nich miejsca. Po krótkim wprowadzeniu do dzisiejszej uroczystości (w wykonaniu dzieci) przedstawiciele rodzin – państwo Ciepli wraz z córeczkami – poprosili celebransa, ks. prał. Tomasza Michalskiego, o udzielenie Komunii Św. zebranym dzieciom. Liturgię słowa oraz psalmy wykonywały dzieci (w tym dwóch pełnoprawnych ministrantów).
Oryginalne kazanie w formie dramy (pomysłu oczywiście ks. Marcina) uświadomiło zebranym zarówno znaczenie dzisiejszego święta Wniebowstąpienia Pańskiego, jak i obecnej uroczystości przyjęcia Pana Jezusa do serca. W uwspółcześnionej wersji kazania wystąpili m.in. Max Kolonko, Różowa Pantera, a obsługa to Pan Jezus. Modlitwę wiernych przygotowały i wykonały również dzieci pierwszokomunijne. Podczas procesji z darami dzieci wręczyły m.in. wino, komunikanty, chleb, Pismo Święte, zabawki, książki, kwiaty oraz odrestaurowany krzyż procesyjny – dar od rodziców. Po wierszu pt. „Przyjdź, Panie Jezu” w wykonaniu Alana dzieci przystąpiły do przyjęcia I Komunii Św.
Za udzielenie sakramentu w imieniu rodziców podziękowania złożyli państwo Sarnowscy, a po nich dzieci dziękowały ks. Proboszczowi, księżom Wikariuszom, obsłudze kościelnej oraz scholi parafialnej i wręczyły kosze z kwiatami. Przed końcem uroczystej Eucharystii ks. T. Michalski pobłogosławił chlebki, którymi dzieci podzielą się z rodzinami. Po Mszy Świętej tradycyjnie na schodach plebanii wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Menu