Kancelaria parafialna

Kancelaria przeniesiona na ulicę Wodną (Dom Parafialny)

Kancelaria czynna:

Od poniedziałku do piątku w godz. 9-10 i 17-18
W soboty, niedziele, święta i I piątki miesiąca kancelaria nieczynna

Adres:

Parafia św. Bartłomieja
ul. Kościelna 1
62-500 Konin
Kancelaria tel. 518014822

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wyznanie, wiek, adres)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński

SAKRAMENT CHORYCH

 • chorych odwiedzamy także w każdy I piątek miesiąca po Mszy św. o godzinie 7.00. Chętnych zgłaszamy w Kancelarii Parafialnej lub Zakrystii.

POGRZEB

 • akt zgonu
 • karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) w szpitalu wystawia
 • kapelan Szpitala
Następny

Menu