28 Maj 2018   imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
MUZYKA LITURGICZNA

W tej zakładce możemy znaleźć teksty i melodie nowych pieśni religijnych,

które są wprowadzane i nauczane w kościele św. Bartłomieja w Koninie


 

"CONVERTE NOS"

Converte nos, Deus salutaris noster,

miserere, miserere.

tłum.

"Nawróć nas do siebie, o Boże, nasze zbawienie,

zmiłuj sie nad nami, zmiłuj sie nad nami".

Nagranie : "Converte nos, Deus", muz. Taize

 

"O SALUTARIS HOSTIA"


1.O salutaris Hostia!
Quae Coeli pandis ostium,
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

2. Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

tłum.

 1.O Zbawcza Hostio, godna czci! ....

Nagranie : "O salutaris Hostia" , muz. P.Bębenek

 

"Missa Spei - łac. Msza nadziei"

"SANCTUS, SANCTUS" - cz.stała

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.     Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.                                 Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Hosanna in excelsis,Hosanna in excelsis.                        Hosanna na wysokości. Hosanna na wysokości.

Benedictus qui venit in nomine Domini.                         Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.                       Hosanna na wysokości. Hosanna na wysokości.


Nagranie : "Sanctus" - wyk. Dominikanie

 

"AGNUS DEI" - cz. stała

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.          Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.          Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.    Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, obdarz nas pokojem.

 

Nagranie : "Agnus Dei" - wyk. Dominikanie